Dịch vụ Thông quan

FireAnt không ngừng nỗ lực từng ngày để cung cấp các dịch vụ hải quan, hỗ trợ xuất nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn quốc tế gồm:

- Khai thuế hải quan

- Các thủ tục xuất nhập khẩu

- Giao nhận hàng triển lãm và công trình

- Giao nhận hàng hóa tận nhà

- Đóng gói hàng hóa; đóng kiện hàng hóa

- Tư vấn xuất nhập khẩu

- Thủ tục liên quan tới chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (CO)

- Xuất nhập khẩu ủy thác

- Bảo hiểm, hun trùng, kiểm văn hóa...

- Hàng chuyển cảng (Từ các cảng đi các tỉnh)

- Thủ tục quá cảng cho hàng hóa đi các nước trong khu vực